Scoatere teren circuit agricol

Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan

1 – Cererease completează pe formular tipizat, la sediul O. C.P.I. – ILFOV – 224 60 83- 224 61 572

2 – Certificatul de urbanism,

3 – Extrasul de carte funciară pentru informare

4 – Documentaţia cadastrală;

5 – Avizul Administraţiei Naţionale de Îmbunatăţiri Funciare

6 – Documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate;

7 – Calculul taxei se va face de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – judeţIlfov, conform Legii 341/17.07.2006, publicată în MO 626/20.07.2006 – Şos. Berceni (I.M.G.B.),sectorul 4, Bucuresti. Telefon 311.82.35, 311.82.37, 311.82.40 – fax 311.82.31.8

8- Copii ale documentelor de plată

9 – Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului,

10 – Avizul Direcţiei consolidarea propietaţii,

11 -Memoriul tehnic al lucrării aferente analizei şi verificarii documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol

Tarife aferente:

 de la 1 – 10.000 mp 250 lei RON 1.500 lei RON

 de la 10.000 – 500.000 mp 500 lei RON 2.000 lei RON

 peste 500.000 mp 700 lei RON 3.000 lei RON

AVIZUL de scoatere din circuitul agricol se eliberează de la sediul D.A.D.R. Ilfov – Şos. Berceni(I.M.G.B.), sector 4, Bucureşti

Documentaţia pentru obţinereaaprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilorsituate în intravilan, aprobate prin PUG si PUZ1

– Cererease completează pe formular tipizat, la sediul O.C.P.I. – ILFOV – 224 61 57- 224 60 832

– Certificatul de urbanism, de planul de situaţie, cu amplasamentul propus al obiectivului deinvestiţie, în care se evidenţiază suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol ;

3 – Extrasul de carte funciară pentru informare si copia actului de proprietate ;

4 – Documentaţia cadastrală ;

5 – Avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunatăţirilor FunciareDocumentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol,situate în intravilan, se intocmeşte în 3 exemplare.

TARIFE aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol(10 zile) sa regim urgenţă (3 zile)

-de la 1 – 10.000 mp 250 lei RON1.500 lei RON

-de la 10.001 – 500.000 mp 500 lei RON 2.000 lei RON

-peste 501.000 mp 700 lei RON 3.000 lei RON

AVIZUL de scoatere din circuitul agricol se elibereaza de la sediul D.A.D.R. Ilfov – Sos. Berceni(I.M.G.B.), sector 4, BucurestiD.A.D.R. ILFOV tel. 311.82.35 , 311.82.37 , 311.82.40 ,Fax 311.82.31

Continutul dosarului pentru receptia planurilor de situatie necesare intocmirii planului urbanistic zonal (P.U.Z.), planului de detaliu (P.U.D.) sau proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.).download

Punct de vedere al ANCPI cu privire la receptia/avizarea studiilor topografice sau a documentatiilor pentru PUG download

Contact autorizat cadastru  0749.055.525  sau 031.100.52.02 sau  click aici!