Topografie cadastru-masuratori

Topografia este o ramura a geodeziei, sta la baza documentatiei  pentru cadastru funciar, si se ocupa cu tehnica masuratorilor unei portiuni a scoartei Pamântului, cu determinarea pozitiei elementelor scoartei terestre pe suprafete mici (considerate plane), precum si cu tehnica reprezentarii grafice sau numerice a suprafetelor masurate, in scopul intocmirii de harti si planuri; descrierea amanuntita a unui loc sub raportul asezarii, configuratiei etc.; modul in care sunt dispuse in spatiu elementele unui ansamblu.

Topografia (topos – loc; graphein – a descrie) este stiinta care se ocupa cu studiul instrumentelor si metodelor utilizate in ridicarile topografice cu scopul intocmirii planurilor topografice.Cu alte cuvinte, obiectul topografiei il constituie ridicarea in plan a unor suprafete terestre. De mentionat ca masuratorile acestea se fac pe suprafete restrânse si drept urmare ele nu sunt afectate de influenta curburii pamântului, iar calculele se realizeaza cu ajutorul matematicilor inferioare.

Rezultatul ridicarilor topografice este planul topografic, pe care elementele de pe suprafata topografica sunt reprezentate prin proiectiile lor orizontale, micsorate conventional. Punctele de pe suprafata terestra sunt redate pe planul cu doua dimensiuni, prin cele trei coordonate X, Y si H, adica atât in plan, cât si in spatiu sau altimetric.

Pentru orice informatie nu ezitati sa ne contactati pentru a beneficia de consultanta Gratuita >>> Click aici!

In cazul topografiei se deosebesc doua parti distincte: planimetria si altimetria (nivelmentul).Pe lânga topografia propriu-zisa, cunoscuta sub denumirea de topografie generala si care se executa pe suprafata terestra (de aici si denumirea de topografie la zi), mai exista si o topografie care se practica in subteran si numita topografie miniera.

În functie de domeniile in care se aplica, se pot identifica: topografia forestiera,topografia inginereasca,topografia hidrologica,topografia militara s.a.

Topografie inginerească

O parte importantă a activităţii firmei noastre o reprezintă serviciile în domeniul topografiei inginereşti. O parte deosebit de importantă a lucrărilor din acest domeniu în firma noastră o reprezintă Cartografierea – în primul rând culegerea datelor de pe teren şi procesarea lor pentru GIS.

– masuratori pentru ridicari topografice (sc.1:200 – 1:2000), indiferent de tipul de teren si categorie

– masuratori pentru ridicari topografice a retelelor edilitare si industriale

– masuratori pentru executarea indesirii microtriangulatiei in zonele unde se executa ridicari topografice

– realizarea de planuri topografice (indiferent de scara) pe suport clasic (hartie sau calc), alb – negru sau color si pe suport electronic

Un alt tip de serviciu important în domeniul de topografie inginerească sunt lucrări geodezice în investitií si in executarea construcţiilor , care firma noastră oferă într-o scară largă ca de exemplu de la asigurarea unui geodez responsabil de şantier, întocmirea şi întreţinerea câmpului de puncte, orice tip de lucrări de semnalizare a punctelor geodezice, releveul situaţiei existente, până la completarea integrală finală a documentaţiei construcţiei.

Un alt segment din domeniul de topografie inginerească, de care ne preocupăm, sunt hărţile incintelor întreprinderilor industriale, atât planuri generale ale întreprinderilor, cât şi diferite hărţi speciale conform pretenţiilor clientului.

Una dintre specialităţi oferite de firma noastră este întocmirea documentaţiei obiectelor de construcţii. Am căpătat o mare experienţă în întocmirea releveului şi procesarea spaţiilor interioare clădirilor in mod topografic, pentru scopuri de reconstrucţie.

Un capitol important al topografiei inginereşti sunt serviciile geodezice speciale. În domeniul acesta se încadrează în primul rând monitorizarea deformărilor, trasarea căilor de rulare pentru macarale sau lucrări geodezice speciale la căile ferate.

Topografie minieră
Activitatea din urmă menţionată în acest domeniu reprezintă servicii complexe în domeniul de lucrări de topografie minieră . În acest domeniu pot fi mentionate de exemplu întocmirea planului minei / carierei de bază, calculele cubajelor excavate, întocmirea secţiunilor longitudinale şi transversale, modelelor 3D şi celorlalte lucrări aferente.

* întocmirea planului general al minei (conform ordinului şi regulamentelor autorităţilor responsabile)
* soluţionare problemelor dreptului privat de expropriere – întocmirea planurilor geometrice pentru răscumpărarea şi intabularea terenurilor în cartea funciară
* întocmirea hărţii digitale specifice a suprafeţei – întocmirea modelului digital complet al terenului
* calculele cubajelor (utilizarea modelului digital al terenului), modele 3D ale spaţiilor excavate, depozitelor, sterilului, întocmirea secţiunilor transversale şi longitudinale
* monitorizarea avansului de excavare inclusiv gestiunea statisticilor
*administrarea şi conservarea complexă a datelor privind toată localitatea sub formă tipărită şi digitală

Contact autorizat cadastru  0749.055.525  sau 031.100.52.02 sau  click aici!