Firma si inginer expert cadastru

Specialistii nostrii sunt ingineri autorizati si experti cadastru categoria D (verificatori), ingineri constructori, experti tehnici, experti evaluatori, auditori, consultanti fiscali si experti contabili membrii ai organizatiilor profesionale.

In domeniul cadastru-intabulari si topografie, experienta firmei noastre s-a concretizat prin indeplinirea mai multor proiecte complexe din domeniu- proiecte proprii sau realizate in colaborare cu alte firme din tara sau strainatate dintre care putem aminti:

Lucrari de cadastru si evaluare imobiliara privind exproprierea unor proprietati in proiectul “Fluidizarea traficului pe DN 1 intre Km 8+100 si Km 17+100 si Centura rutiera in zona de Nord a Municipiului Bucuresti – obiect 5A (intre DN 1A si DN 1) – si obiect 6 (pasaj; continuizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni)”-CNADNR-DRDP Bucuresti, Ministerul Transporturilor.
Lucrari de cadastru si evaluare realizate pentru intabularea dreptului de proprietate si evaluarea activelor din patrimoniul institutiilor publice,in scopul obtinerii de finantare nerambursabila din surse europene:Ministerul Sanatatii,Ministerul Educatiei si Cercetarii,Serviciul de Informatii Externe,Primarii.
Lucrari de cadastru privind masuratori topografice si punerea in posesie a suprafetelor de teren retrocedate din fondul forestier si agricol din diverse localitati si regiuni ale tarii sau lucrari topografice de specialitate privind intocmirea documentatiilor si a proiectelor de drumuri judetene si comunale,initiate de primarii locale cu finantari din fonduri nerambursabile sau surse locale.
Lucrari de cadastru (obtinerea numarului cadastral,alipiri,dezmembrari, actualizari) si intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara a unor imobile din patrimoniul societatilor comerciale sau persoane fizice.
Asistenta de specialitate privind demararea si definitivarea unor proiecte de dezvoltare imobiliara in toate fazele parcurse : achizitii, avize, certificate, autorizatii, planuri urbanistice zonale, dezmembrari, etc.

Siguranta tranzactiilor din piata imobiliara si dezvoltarea acesteia a avut ca fundament elaborarea si punerea in practica a legislatiei de specialitate ce a reglementat functionarea a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, astfel expresii de genul: ” cadastru, intabulare, carte funciara, topografie ” gasindu-si utilitate si necesitate comuna.

Acest deziderat a devenit realizabil doar prin crearea cadastrului, al carui scop este identificarea, descrierea, estimarea, reprezentarea pe planuri cadastrale prin metode topografice – parte integranta a geodeziei – a tuturor imobilelor din tara, inregistrarea acestora, precum si a drepturilor si sarcinilor asupra lor fiind evidentiate prin notarea sau intabularea in cartea funciara.

Expunerea termenilor : cadastru , intabulare in cartea funciara , topografie nu trebuie sa reprezinte in viziunea proprietarilor „…alti termeni birocratici” sau o impunere a statului ci doar o necesitate in avantajul acestora demonstrabila prin mai multe argumente, esentiale fiind :
-> certitudinea proprietatii – prin delimitare teritoriala si amplasament;
-> respectarea proprietatii – prin notarea drepturilor de proprietate in registre oficiale unice;

Contact autorizat cadastru  0749.055.525  sau 031.100.52.02 sau  click aici!