Servicii firma cadastru si intabulari

Cadastru este forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta, la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare.(Vezi Legea nr. 7/1996)

Punem la dispozitia clientilor nostri ingineri topografi experti cadastru autorizati de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), pentru intocmirea si avizarea  documentatiilor cadastrale in vederea obtinerii unui numar cadastral, necesare pentru intabulare in Cartea Funciara

Servicii cadastru si topografie,realizate de ingineri experti autorizati cadastru Bucuresti si Ilfov:
Consultanta in lucrari topografice
Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente,case, terenuri intravilane si extravilane;
Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
Comasari si/sau alipiri de terenuri sau parcele;
Realizare planuri topografice de situatie in format analogic si digital;
Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari);
Trasari constructii, cote, limite de proprietate;
Scoateri din circuitul agricol
Consultanta pentru exproprieri,suprapuneri,etc.

Pentru mai multe detalii si consultanta Gratuita,puteti sa ne contactati!Numai prin cadastru se poate analiza in orice moment, disponibilul resurselor, starea acestora in timp, modul in care sunt folosite, cu respectarea cerintelor si conditiilor impuse de procesul dezvoltarii durabile, precum si modul in care sunt respectate legile scrise si nescrise ale protectiei mediului inconjurator.

Ce este de fapt cadastrul si la ce serveste? Raspunsul necesita o succinta prezentare a evolutiei sale in decursul timpului, corelata cu implicatiile dezvoltarii societatii omenesti in etapa actuala si in special cu cerintele dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului inconjurator.În sens larg, registrul in care se tine evidenta bunurilor imobile, poarta denumirea de „cadastru”.

Obligatoriu pentru cine? Pentru stat care este principalul responsabil de realizarea cadastrului national.Pe de alta parte, cea de a doua componenta a legii „Publicitatea imobiliara”, prevede la art. 20: „Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general, are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceleasi localitati.

Cartea funciara, in esenta, ei constituie sistemul unitar final de evidenta tehnica, economica si juridica a bunurilor imobile, care consfinteste dreptul de proprietate.Pe baza acestei legi au fost create incepand cu anul 1997 si institutiile de specialitate pentru aplicarea legii.Astfel la nivelul national exista „Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), iar la nivel judetean Oficii similare (OCPI). Pentru intocmirea cartii funciare au fost infiintate Birouri de Carte Funciara.

Siguranta imobilului tau si a dreptului tau de proprietate nu poate exista decat dupa intabularea acestuia.

Contact autorizat cadastru  0749.055.525  sau 031.100.52.02 sau  click aici!