Acte necesare cadastru si intabulare

Pentru cadastru apartament si intabulare apartament Bucuresti si Ilfov sunt necesare urmatoarele acte:
Acte necesare cadastru / intabulare apartament. Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare aveti nevoie de urmatoarele acte:
* Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in doua copii din care una legalizata.;
* Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara (va putem sprijini in obtinerea acestui certificat fiscal de la taxe si impozite);
* Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii;
* Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
* Cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Pentru orice informatie nu ezitati sa ne contactati pentru a beneficia de consultanta Gratuita >>> Click aici!

Pentru cadastru teren si intabulare teren sunt necesare urmatoarele acte:
Acte necesare cadastru / intabulare teren . Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare aveti nevoie de urmatoarele acte:
* Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in doua copii din care una legalizata.;
* Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara (va putem sprijini in obtinerea acestui certificat fiscal de la taxe si impozite);
* Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii;
* Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
* Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
* Cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

La data preluarii unei lucrari de cadastru Bucuresti sau lucrari de cadastru Ilfov, va vom comunica si nu in ultimul rand sprijini pentru obtinerea oricaror alte acte necesare cadastru si intabulare.

Tarifele cadastru si intabulare (pret cadastru si intabulare) sunt calculate pentru fiecare lucrare de cadastru  in parte, in functie de specificul lucrarii (suprafata apartmentului sau a casei, nr camere, etc). Pentru o oferta personalizata a unui pret cadastru si intabulare corect va rugam sa ne solicitati o evaluare chiar Aici ! Gratuit !

Lucrarile de topografie cadastru si de intabulare cartea funciara sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare (legislatie cadastru) si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ( Agentia de cadastru ).

Acte cadastru necesare pentru diverse operatiuni privind modificarea unor mentiuni dupa intocmirea documentatiei topo-cadastrale denumite cadastru si intabularea in cartea funciara Bucuresti si Ilfov;

Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip
2. Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare intabularii dreptului de concesiune
1. Cerere tip
2. Contract de concesiune
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare
1. Cerere tip
2. Declaratia creditorului/adresa bancii creditoare din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, cu identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare
1. Cerere tip
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie
1. Cerere tip
2. Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului sau incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
3. Certificatul de inmatriculare – copie legalizata
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Actele necesare pentru notarea litigiilor in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de cartefunciara si localitate
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare
1. Cerere tip
2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire
4. Certificat fiscal de la primaria locala.

Actele necesare pentru notarea somatiei de plata in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Somatia emisa de executorul judecatoresc in dosarul executional
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru inscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
1. Cerere tip
2. Documentatia cadastrala
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare eliberarii copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul
1. Cerere
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare eliberarii copiilor dupa actele aflate in arhiva de carte funciara
1. Cerere
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitatie, servitute, superficie)
1. Cerere tip
2. Actul prin care se justifica radierea – copie legalizata
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
* Certificatul de deces se prezinta in copie legalizata!

Acte necesare eliberarii unui extras de carte funciara pentru autentificare
1. Cerere tip intocmita de notarul public, semnata si de proprietarul imobilului
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.
* Acest tip de extras se elibereaza NUMAI notarului public!

Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea intre nr. cad. si adresa administrativa
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare
1. Cerere tip
2. Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de carte funciara/localitate
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 10/2001
1. Cerere tip
2. Dispozitia de restituire emisa de primarie
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Actele necesare pentru inscrierea hotararilor judecatoresti
1. Cerere tip
2. Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza care face parte integranta din hotararea judecatoreasca, dupa caz. in situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca
1. Cerere tip
2. Contract de ipoteca
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobandit prin mostenire
1. Cerere tip;
2. Certificatul de mostenitor *
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
* Dreptul de proprietate al autorilor fiind intabulat in cartea funciara!

Acte necesare pentru inscrierea unei constructii finalizate si intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
1. Cerere tip
2. Documentatie cadastrala receptionata, in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului
3. Certificat eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla situat imobilul, prin care sa se ateste finalizarea constructiei
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare
5. Act de constituire a dreptului de superficie, in cazul in care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului
6. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
1. Cerere tip
2. Documentatie cadastrala receptionata- in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia
3. Acte de proprietate* (in copie legalizata, cu exceptia hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile si a actelor autentificate de notarii publici)
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, dupa caz
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Aceste operatiuni se pot executa in cazul in exista intabulare in carte funciara.

Pentru orice informatie nu ezitati sa ne contactati pentru a beneficia de consultanta Gratuita >>> Click  aici !

acte necesare cadastru apartament | acte necesare cadastru teren | acte necesare cadastru casa | acte necesare cadastru spatiu comercial | acte necesare cadastru si intabulare |acte cadastru| evaluare proprietate imobiliara |

Contact autorizat cadastru  0749.055.525  sau 031.100.52.02 sau  click aici!