Cadastru si intabulari Bucuresti

Lucrari de cadastru si intabulare Bucuresti pot fi realizate de ingineri sau tehnicieni topografi autorizati sau experti autorizati cadastru.In prezent,intabulare dreptului de proprietate se realizeaza concomitent cu realizarea lucrarii de cadastru.Pentru intabulalari sau carti funciare  va puteti adresa notariatelor, birourilor de carte funciara sau chiar unui inginer topograf autorizat-expert cadastru din Bucuresti.

Contactati o persoana autorizata pentru lucrarilor de cadastru si carte funciara Click Aici !

Obtinerea de planuri cadastrale si informatii legate de cadastru si intabulare Click Aici !

Pentru contact rapid 0749.055.525 sau click aici!

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Bucuresti 
Sos. Pavel D. Kiseleff nr. 34,Sector 1, Bucuresti,Cod postal 011347, O.P. 32
Telefon: 021 224.45.29 /021 224.45.30 /021 224.45.31/ Registratura: 021 224.45.28
Fax: 031/8166500/E-mail: buc@ancpi.ro
Birouri carte funciara Bucuresti:
Biroul de carte funciara Sector 1
Serviciul publicitate imobiliara:  CF sector 1 
Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030057.
Tel. 021/3145119
Fax 031/8166501
Biroul de carte funciara Sector 2
Serviciul publicitate imobiliara CF sector 2
Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030057.
Tel. 021/3120259
Fax 031/8166502
Biroul de carte funciara Sector 3
Serviciul publicitate imobiliara  CF sector 3
Bd. Expoziţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, cod postal 012101.
Tel. 021/2229780 si 021/2244359 int 153,129
Fax 031/8166503
Biroul de carte funciara Sector 4
Serviciul publicitate imobiliara CF sector 4
Bd. Expoziţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, cod postal 012101.
Tel. 021/3350169
Fax 031/8166504
Biroul de carte funciara Sector 5
Serviciul publicitate imobiliara    CF sector 5
Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030057.
Tel. 021/3145126 si 021/3120205
Fax 031/8166505
Biroul de carte funciara Sector 6
Serviciul publicitate imobiliara  CF sector 6
Bd. Expoziţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, cod postal 012101.
Tel. 021/3120535 si 021/3161634
Fax 031/8166506
 Informatii generale CF sect. 1, 2 si 5 – str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sect. 3;
Tel: 021.312.02.89

Program de lucru cu publicul Bucuresti (Atentie! Lucrarile de cadastru si carte funciara se realizeaza de persoane autorizate.)

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov
Biroul de publicitate imobiliara Buftea- Ilfov (Carte funciara Ilfov)
Adresa : Bucuresti, sos Pavel D. Kiseleff 34, sector 1, cod 11347
(punct de reper Piata Presei Libere, iesirea din pasajul pietonal)
Oficul de cadastru Ilfov: 021/224.60.85, 021/224.61.57/ Fax : 021/224.60.84
Carte funciara Ilfov: 021/224.60.82 / Fax : 021/224.61.56/ E-mail: if@ancpi.ro;

Program de lucru cu publicul Ilfov(Atentie! Lucrarile de cadastru si carte funciara se realizeaza de persoane autorizate.)

Contact autorizat cadastru  0749.055.525  sau 031.100.52.02 sau  click aici!